Přestupy žáků základních škol na víceletá gymnázia prý nemají smysl. S tímto názorem se nijak netají ředitel Základní školy v Krouně Josef Kyncl.

Ředitele Kyncla přivedly k zamyšlení nad úrovní základních škol a víceletých gymnázií právě dobré výsledky žáků krounské školy při okresním kole


Ředitel Kyncl poděkoval žákům krounské školy za vynikající reprezentaci při olympiádě a vyzvedl přitom 3. místo žáka Dominika Bělského.

Vzápětí se však ředitel pozastavil nad celkově lepšími výsledky účastníků olympiády ze základních škol, kteří měli navrch před studenty gymnázií. Z toho Kyncl dovozuje:

„Opětovně se potvrzuje, že krounská škola dokáže žáky pro další studium velmi dobře připravit a že odchody dětí na víceletá gymnázia jsou zbytečným vytrháváním žáků nejen z kolektivu spolužáků a známého prostředí školy, ale i z dětského světa vrstevníků. Výsledky olympiády opět prokázaly, že víceletá gymnázia zcela ztratila smysl, neboť na prvních místech (stejně jako u většiny ostatních soutěží) se téměř vždy a opakovaně umisťují žáci základních škol. Přitom víceletá gymnázia pracují pouze s těmi nejlepšími žáky, které si po 5. ročníku 'stáhnou' ze základních škol. Kvalitní základní školy však i potom dokážou se zbývajícími žáky pracovat na vysoké úrovni.“

„Výborní žáci dosáhnou výborných výsledků na každé škole, tedy i na víceletých gymnáziích. Je však otázkou, zda by na kvalitní základní škole nedosáhli výsledků ještě lepších. Navíc bez nutnosti měnit po 5. ročníku školu,“ domnívá se ředitel Josef Kyncl ze Základní školy v Krouně, podle něhož kvalita studentů osmiletých gymnázií prudce upadá.

Ředitelka Dagmar Kučerová z Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči má na věc trochu jiný pohled. „Na víceletá gymnázia nejdou úplně všichni nejlepší ze základních škol, někteří na ZŠ zůstávají. Už proto by tedy měly být výsledky žáků ze základních škol srovnatelné,“ říká Kučerová. Ta zpochybňuje i argument o vytrhávání dětí z kolektivu.

Podle ní totiž děti na základní škole absolvují také výraznou změnu – s přechodem z prvního na druhý stupeň a s kompletní obměnou svých pedagogů. Další změna je pak čeká při odchodu z devátých tříd a po nástupu na střední školy.

„Studenti osmiletých gymnázií si podobnou změnu prožijí jen jednou. Kolektivy gymnazijních tříd také obvykle mívají i více společných zájmů, bývají stmelenější. Na základních školách je to rozpětí žáků a jejich zájmů přece jen větší,“ argumentuje Dagmar Kučerová, která se jako o další nevýhodě ZŠ zmiňuje i o tom, že na základních školách, na rozdíl od gymnázií, nebývají při výuce k dispozici kvalifikovaní jazykáři.

Odmítavý názor ředitele krounské školy směrem k víceletým gymnáziím okomentoval také Eduard Beránek, ředitel Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Beránek ale nejprve „sportovně“ pogratuloval žákům základních škol. A zastavil se i u té krounské. „Pěkné výsledky žáků tamější základní školy svědčí především o výborné práci tamější dějepisářky nebo dějepisáře,“ řekl Beránek.

„Jinak si ale myslím, že jít či nejít na osmileté gymnázium, to je především svobodné rozhodnutí každého uchazeče. My máme jistou laťku nastavenou a pod ni nejdeme. Důkazem je fakt, že ještě před několika lety jsme otvírali dvě třídy, nyní již jen jednu. Že přichází řada dobrých žáků k nám, to ale přece nemá nic společného s faktem, že vedle gymnázií v Chrudimi, v Hlinsku nebo ve Skutči existuje rovněž celá řada skutečně dobrých základních škol. To pak ostatně vidíme i na čtyřletém gymnáziu, kdy se rozdíly mezi mnohými žáky velmi rychle setřou,“ uzavírá Eduard Beránek.