O časopisu VedemČasopis tajně psali, redigovali a ilustrovali výhradně židovští chlapci mezi třinácti a šestnácti lety života v letech 1942 44. Týdeník obsazoval básně, eseje, vtipy, dialogy, kvízy i hádanky. Z obsahů je možné vyčíst denní radosti obavy uvězněných hochů. Časopis redigoval Petr Ginz, který byl na podzim roku 1944 zabit v Osvětimi. Díky projektu Terezínská štafeta byl časopis digitalizován a jeho obsah je možné naleznout na adrese: www.vedem-terezin.cz

V Regionálním muzeu v Chrudimi proto ve čtvrtek od pěti hodin odpoledne začne výstava s názvem Vedem aneb Cesta terezínských kluků stále pokračuje, která se zabývá literární činností mladých lidí v terezínském ghettu v letech 1942 1944. Výstava skončí 5. října.

Na 26 panelech bude k vidění přetisk vybraných stránek časopisu Vedem, který vydávali chlapci zavření v terezínském Domově č. 1, a také poznatky vzešlé z bádání o improvizovaných periodicích vydávaných v jen těžko představitelném prostředí.

Putovní výstava už navštívila Liberec, Prahu, Kutnou Horu a v Chrudimi se zastaví díky iniciativě studentů Gymnázia Josefa Ressela Chrudim.

Velké nadšení

„Do projektu Terezínské štafety jsme se připojili v březnu 2013. Stanislav Motl nás pozval na natáčení dokumentu o zakladateli časopisu Vedem Petru Ginzovi a nás to tak nadchlo a zaujalo, že jsme se po návratu domů chtěli hned zapojit," říká gymnazistka Dominika Podvolecká.

„Myslíme si, že je důležité, aby se na události během druhé světové války nezapomnělo a štafeta pokračovala dál. Snažíme se mladým lidem ukázat to, co jejich vrstevníci prožívali v terezínském ghettu," doplňuje její kolegyně Alžběta Boháčová.

Alžběta Boháčová a Dominika Podvolecká a jsou hlavními iniciátorkami zastavení Terezínské štafety v Chrudimi.

Obsah výstavy o časopise Vedem je pevně daný. Úkolem mladých pořadatelek tak bylo domluvení výstavních prostorů a propagace. Obě dívky ve spolupráci s dalšími spolužáky ze 4. B. chrudimského gymnázia plánují také doprovodné akce.

„Téma, které bychom chtěli zpracovat, jsou židovské rodiny z Chrudimi, které byly odvlečeny během 2. světové války do koncentračních táborů. Začali jsme spolupracovat se Státním okresním archivem Chrudim, jehož projekt Zmizelí sousedé se pro nás stal skvělým odrazovým můstkem. Vybrali jsme si rodinu Skalových a dohledáváme osudy jednotlivých členů. Oslovujeme archiváře, pátráme, vypadá to, že se vydáme i do oblastního archivu v Zámrsku," dodává Dominika Podvolecká.

Během vernisáže bude promítán dokumentární film Matouše Bičáka o cestě bývalým terezínským ghettem s pamětníky. Vystavena bude také sbírka básní Hanuše Hachenburga nadaného mladého básníka, čelního přispěvatele časopisu Vedem, jenž zahynul v necelých patnácti letech v plynové komoře v Osvětimi Birkenau.

Zdroj: Youtube

LUKÁŠ VANÍČEK