V úvodní diskusi však zazněla kritika ze strany hnutí ANO 2011 a Svobodných, kteří nesouhlasili s tím, že rozpočet vytvořila stávající koalice a se zbylými stranami nebyl vůbec projednáván. „Nejdříve bychom se měli zabývat vedením města, které by poté připravilo rozpočet podle svého programového prohlášení," uvedl například zastupitel Josef Káles (Svobodní) a navrhl schválit jen rozpočtové provizorium.

Kritiku přednesl i Ondřej Kudrnáč (ANO 2011), který informační seminář nepovažoval za projednávání rozpočtu, ale pouze za technické seznámení s jeho obsahem. Přesto byl rozpočet schválen, a to 24 hlasy pro, 2 byly proti.

Úleva po hlasování

„Zastupitel by měl k rozpočtu přistupovat zodpovědně. Pokud se domnívá, že tam něco není v pořádku, ať podá pozměňující návrh, ale odmítat rozpočet jenom proto, že není koalice by bylo špatné," říká zastupitel František Pilný (ANO 2011).

„Myslím, že to bylo velmi korektní. Seriózního přístupu zastupitelů si velice vážím," doplňuje místostarosta Jan Čechlovský.

„Rozpočet dává možnost Chrudim podstatně vylepšit a udělat ji nejen hezkou, ale i funkční," uvedl místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD). Investiční výdaje, se kterými rozpočet na příští rok počítá, vzrostou celkově o 21 milionů korun. Hlavním cílem je dokončit rozpracované projekty z tohoto roku, na které je věnováno maximum zdrojů.

Mezi největší investiční akce na příští rok patří například oprava a výstavba chodníků, veřejného osvětlení a prostranství od Fibichovy ulice, přes Palackou až k ulici Přemysla Otakara. Tento projekt spolkne 38 milionů. Naplánovaná je výstavba tribuny na stadionu MFK Chrudim (Městský stadion ul. Novoměstská) za 11,7 milionů. Na opravu hradeb města, které jsou již v havarijním stavu, počítá rozpočet s částkou pěti milionů.

Nové návrhy

Podle vedoucí finančního odboru při MěÚ Chrudim Aleny Vránové se také navýší kapitálové příjmy města, a to o 13%, a to díky odprodeji dalších pozemků v průmyslové zóně japonské firmě Kayaba.

Z diskuse vzešly tři pozměňující návrhy, z nichž dva nalezly u zastupitelů podporu. Rozpočet tak například nově počítá s částkou 150 000 korun pro letní kino za Regionálním muzeem v Chrudimi. Konkrétní využití těchto peněz specifikují zastupitelé na příštím setkání.

Neprošel však návrh zastupitele Františka Pilného na přesunutí tří set tisíc z položky model města na příspěvek pro prioritní sporty.

LUKÁŠ VANÍČEK