Je dobře známo, že nejvíc lidí v ČR se jmenuje Novák či Nováková. Konkrétně je jich 68 693. Je proto nemožné vysledovat jen podle příjmení jakoukoliv příbuzenskou stopu, byť třeba jen v rámci jediného okresu.
To platí i pro chrudimský okres, kde je nositelů příjmení Novák či Nováková celkem 1112. Uvedená příjmení zde tak s přehledem okupují první dvě místa sledovaného žebříčku. Další příčky patří mužským a přechýleným tvarům příjmení Novotný, Svoboda, Doležal, Kučera, Dvořák, Kopecký nebo Jelínek.HLINECKU VLÁDNOU ADÁMKOVI
Na údaje platné pro okres jako celek se již ale nelze spolehnou na Hlinecku, jež představuje menší ze dvou zdejších obvodů obcí s rozšířenou působností. Tady jsou totiž nejčastějšími příjmeními Adámek nebo Adámková. Dohromady zde napočítáme 207 nositelů uvedeného příjmení. Třetím nejběžnějším je na Hlinecku příjmení Kyncl, těch zde žije 86. Muži ale jasně převládají, neboť žen je pouze 68, a jsou proto na Hlinecku až na 26. místě.

Zato celorepublikově nejčetnější příjmení Novák a Nováková se na Hlinecku nedostala ani do první trojky. Jeho ženský tvar figuruje na čtvrtém místě a jeho mužská podoba dokonce až na místě devátém. Tedy ještě za příjmeními jako Bureš, Kučera, Vašková či Netolický.

Na Chrudimsku i na Hlinecku naopak najdeme i řadu nositelů zcela unikátních příjmení, jimiž se ve svém občanském průkazu pyšní pouze jeden jediný nositel či nositelka. Sem patří například příjmení Bachratá, Baron, Cvrkal, Černohub, Dřevo, Faust, Graf, Hec, Hergott, Hovad, Chlupáč, Kolečko, Kořen, Křupka, Lysá nebo Žížala.

Jiná příjmení zase odkazují na některá zdejší města. V okrese sice nebydlí žádní muži s příjmením Chrudimský, ale statistiky evidují jednu ženu s příjmením Chrudimská. Nositelů příjmení Hlinecký či Hlinecká je 17 a příjmením Ronovský či Ronovská se může dohromady pochlubit 11 lidí.

Mezi raritní a expresivně zabarvená pak můžeme zařadit například příjmení Líbal, Šukal, Bouchal nebo Mrva. I taková na Chrudimsku najdeme.

CELOŽIVOTNÍ OTAZNÍKY
Jak se píšete? Dvě „r“ nebo jedno? „E“ nebo „I“? Příjmení psaná německy dávají jejich nositelům zejména při jednání na úřadech pořádně zabrat. Podnikatelka Radka Ehrenbergerová musí své příjmení hláskovat v hotelu i na úřadě. „Ehrenbergerů je hodně, a to zejména u Poličky, ale i na Chrudimsku. Pohybuji se v byznysu a vzhledem k tomu, že se moje dlouhé příjmení mnohým lidem špatně vyslovuje, brzy mám s klienty přátelský vztah – říkáme si křestními jmény,“ směje se Radka Ehrenbergerová.

Rodiče novorozených dětí s běžnými příjmeními se někdy zase snaží o to, aby jejich ratolest byla výjimečná už svým jménem. „Novotných je mnoho, a tak jsme hodně přemýšleli nad křestním jménem pro syna. Nakonec se jmenuje Metoděj,“ říká tatínek tříletého kloučka Tomáš Novotný, který prý jen ve svém okolí zná čtyři své jmenovce.

Poprask na internetové síti vzbudil před časem chlapec narozený v pardubické nemocnici. Rodiče mu dali jméno Ferrari Lakatoš a aby té originality nebylo dost, druhý syn se jmenuje Armando. I když Lakatošů žije v Pardubickém kraji šedesát, tito dva chlapci jistě s davem nesplynou.

Chrudimačka Dana Pecinová zas bydlí v domě, kde mají sousedi o patro výš stejné příjmení. Velký div to není, neboť nositelů tohoto příjmení je na Chrudimsku osmdesát. „V našem případě jde jen o to, že si se sousedy občas musíme měnit chybně doručenou poštu,“ říká Dana Pecinová.