Jednospřeží, dvojspřeří a čtyřspřeží absolvovala náročné a divácky velmi atraktivní překážky a slalomy.