Spekulace o znečištění Hamerské přehrady látkami AOX, absorbovatelnými organicky vázanými halogeny, se nepotvrdily. Látky neohrožují kvalitu surové vody určené pro výrobu vody pitné. To jsou první výsledky zkoumání, které provádí Akademie věd ČR.

Dobrá zpráva

Pro hlinecké odběratele je to dobrá zpráva. Ministerstvo zemědělství totiž podmiňovalo poskytnutí dotace na rekonstrukci úpravny vody v Hamrech vyjasněním původu látek AOX.

Krajský úřad Pardubického kraje se proto rozhodl zadat posouzení celého problému Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Učinil tak proto, že se jedná o velice specializovanou problematiku. „První výsledky studie byly prezentovány začátkem tohoto roku s jasným konstatováním: látky AOX, které se ve vodě objevují, jsou pouze přírodního původu, podlimitní a neohrožují kvalitu surové vody pro výrobu vody pitné,“ informuje hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Výsledek byl spolu s vyjádřením Krajské hygienické stanice Pardubického kraje postoupen ministerstvu zemědělství jako podklad pro rozhodování o přidělení dotace na rekonstrukci úpravny vody Hamry. Žádost o dotaci už podala akciová společnost VAK Chrudim.

Povodí nádrže je asi 56 km² a je tvořeno ze sedmdesáti procent lesy a pouze z patnácti procent zemědělskou půdou, ve které jsou převážně louky. Při posuzování bylo využito několika odběrných míst, která dlouhodobě monitoruje Povodí Labe a to jak přímo ve vodní nádrži, tak i na přítocích.