Významné kulaté výroční narození této velké osobnosti Pardubického kraje si připomenou i přímo na půdě Hamzovy léčebny.

Už v druhé polovině února vyjde výroční emise poštovních známek s portrétem dr. Hamzy, který tak rozšíří sérii známek s významnými osobnostmi České republiky. Sedmého března, na den výročí narození pana profesora, vyjde sešitek známek s osobnostmi, které jsou spjaty s městem Luže a jeho okolím.

Kromě prof. Hamzy se filatelisté mohou těšit i na portrét Václava Větvičky či letce Josefa Koukala. V den vydání si kromě známek budou moci pořídit i otisk speciálního razítka. Jeden z vrcholů oslav se uskuteční 25. dubna. „To na slavnostní akci vystoupí řada řečníků, kteří ve svých krátkých přednáškách osobnost pana profesora připomenou,“ popisuje ředitel léčebny Václav Volejník.

Osobnost dr. Hamzy připomene i mše, která se v Poutním Chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži koná 21. června.

ODBORNÉ KONFERENCE I SPORTOVNÍ DNY
Oslavy Hamzova roku 2018 plynule zapadnou mezi akce, které v léčebně v Košumberku konají každoročně. Určeny jsou jak pro veřejnost, tak odborníky. Na svátek sv. Jiří 24. dubna připadne již třetí celorepubliková odborné zdravotnické konference respirační fyzioterapie, 23. srpna si v léčebně dají dostaveníčko botanici.

V Luži se bude i sportovat. Již po padesáté se bude konat Letní den na košumberské léčebně a s ním spojené sportovní hry a den otevřených dveří. Zájemci se interiéry léčebny mohou projít 24. července. Na osmého září připadá Mezinárodní den poranění míchy. K připomínce tohoto dne se aktivně připojí i tamní Spinální rehabilitační jednotka a to v akci nazvané Kilometry pro spinálku.

Zahrada a arboretum Hamzovy léčebny se letos návštěvníkům otevře 13. dubna, sezóna bude slavnostně ukončena 18. října 2018. Na toto ukončení si organizátoři pro návštěvníky připravili milé překvapení. Jaké, to však zatím tají.

Jisté však je, že oslavy 150 let od narození profesora Hamzy proběhnou důstojně i velkolepě zároveň, tak jak si to pan doktor zaslouží.