Proto se i Hamzova léčebna se připojuje ke Světovému dni Stop dekubitům. Považuje za velmi důležité, aby se o této problematice hovořilo a veřejnost byla informována o možnostech prevence i léčby.

„Dekubity vznikají jako důsledek kombinace dlouhodobého tlaku a dalších rizikových faktorů u osob se ztrátou hybnosti nebo citlivosti. Tvoří se nejčastěji v místech, kde se kostní výčnělky, pokryté malou vrstvou tukové a svalové tkáně, dotýkají podložky. Rizikovými místy jsou paty, sakrální oblast, kyčle, pánev, kolena, kotníky, lokty, lopatky, žebra, výběžky obratlů na páteři, boky, týlní část hlavy a chodidla. Poškození postupuje vždy z hloubky na povrch, proto je někdy velmi obtížné vznikající dekubit včas poznat. Dlouhodobé působení tlaku způsobuje poruchy prokrvení dané oblasti a postižená tkáň začne odumírat," vysvětluje Ivana Überhuberová, specialistka na hojení ran.

Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována včasná prevence. Významnou roli v prevenci má pravidelné polohování do přesně definovaných poloh. Polohování je součástí komplexu preventivních opatření společně s hygienou, správnou výživou, omezením nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí a normalizací celkového stavu. Polohováním dochází ke snížení tlaku na kůži, ke zlepšení prokrvení kůže, zmírnění bolesti, a to vede i ke zlepšení psychického stavu pacientů. Prokrvení kůže pak podporuje hojení.

„Kromě speciálních antidekubitních matrací slouží pro správné polohování polohovací pomůcky různých tvarů a materiálů (válce, podkovy, klíny a další), které pomáhají správně zafixovat pacienta na lůžku a rozložit působení tlaku. Pro snížení tření a střižního efektu je důležité používat vhodné lůžkoviny, které jsou hladké a neshrnují se na matraci", doplňuje Jaroslava Zavoralová, náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. K udržení suchého neinfekčního prostředí jsou vhodná hygienická prostěradla a chrániče matrací s membránami z nepropustných, ale prodyšných materiálů. Současné moderní a funkční materiály jsou elastické, antibakteriální, zdravotně nezávadné, rezistentní vůči plísním a MRSA, omyvatelné a dezinfikovatelné. „Nejdůležitější prevencí je kvalitní a systematická ošetřovatelská péče," dodává Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny.

Připojila se i Chrudim

Ke Světovému dni Stop dekubitům se připojují i Nemocnice Pardubického kraje, včetně té chrudimské. „Chceme ve všech našich nemocnicích upozornit, že proleženiny jsou problémem v celosvětovém měřítku. Mohou vzniknout nejen v průběhu hospitalizace, ale i v domácím prostředí. Proto chceme oslovit širokou veřejnost a poradit, jak vzniku proleženin předcházet nebo jak postupovat při jejich vzniku, a nabídnout řadu dalších informací," uvedla Světlana Jeřábková, ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje.

Zájemci se mohou dnes s problematikou seznámit ve vestibulu Chrudimské nemocnice, a to od 9 do 12. 30 hodin.

Prevence

1. polohování (zkracování doby působení tlaku v jednom místě, aby nepřekročil prahovou hodnotu),
2. používání antidekubitních pomůcek (blokování nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí),
3. hygiena (blokování nepříznivých chemických a infekčních vlivů vnějšího prostředí),
4. rehabilitace a včasná mobilizace = normalizace celkového stavu pacienta,
5. normalizace celkového stavu – vnitřní prostředí, výživa, krevní oběh, okysličování, zvládání celkové infekce apod.,
6. je nutné pečlivě volit specifický ošetřovací a životní režim vzhledem k danému typu postižení,
7. riziková místa a proleženiny nikdy nemasírovat, masáž poškozeného podkoží způsobuje maceraci kůže a degeneraci podkožních tkání, které jsou nejvíce namáhány. Zejména u starších lidí je podkoží při masírování smýkáno!

(jz, dk)