„Zavlečení nákazy představuje pro hospitalizované pacienty výrazně zvýšené zdravotní riziko. Zákaz se týká i propustek a opuštění Hamzovy léčebny,“ uvedla náměstkyně zdravotní péče Alena Klapalová.