A jak říká Jiří Mahen: „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce." A právě malý hudební festival Mezi stromy, který se uskuteční zítra odpoledne v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku tomu bude důkazem.

Ať již zpěvem či hrou na nejprimitivnější nástroje je hudba schopna vyjádřit duševní rozpoložení člověka. Mnohdy dokáže říct i to, na co slova nestačí. A tak se letos se poprvé představí pacientům a návštěvníkům Hamzovy léčebny dva specifické hudební soubory. Specifické tím, že ve své hudební produkci spojili žánrové prvky s muzikoterapeutickými.

HUDBA JE VŠEMOCNÁ

Žampašští Barbušáci, kteří úspěšně navázali na letitou historii hudebních a pěveckých kroužků, které vždy neodmyslitelně patřily k zájmovým aktivitám Domova pod hradem Žampach, ve své činnosti využívají muzikoterapeutické prvky, jako jsou bubínky nebo Orffeovy nástroje, spolu s rytmickým cítěním členů souboru. Význam hudby pro rozvoj člověka s mentálním postižením je neocenitelný, hudba zasahuje celou psychiku jedince, intenzivně rozvíjí zejména smyslové vnímání, estetické cítění, pohybovou činnost. Vede k soustředění pozornosti, rozvíjí paměť a fantazii.

Barbušáci jsou otevřeni i spolupráci s jinými soubory, a proto jsme oslovili další vynikající hudební soubor Mlima Jua, působící při škole Svítání již deset let, a spojili jejich vystoupení v jeden výjimečný celek.

Zmíněný muzikoterapeutický sbor Mlima Jua má asi 15 členů a hraje především improvizace na lidové písně a etnickou hudbu. Sbor vede Zdeněk Melichar spolu s Martinou Mikyskovou a Františkem Pavlíkem. V současné době je Mlima Jua často doprovázena absolventy školy, především vynikajícím hráčem na klavír a klarinet Pavlem Diblíkem, bubeníky Markem Stýblem a Davidem Faltýnkem nebo showmanem Honzou Antochem.

NEBÝT ZAVŘENÝ DOMA

Všechny aktivity, které se lidé s mentálním postižením věnují, mají svůj význam. Napomáhají jim k tomu, aby svůj volný čas mohli prožít, ne jen přežít, navíc různé aktivity napomáhají i jejich osobnímu rozvoji. Je velmi důležité, aby člověk s mentálním postižením nezůstával zavřený doma a volný čas trávit smysluplným způsobem, třeba i ve speciálních zařízeních.

Obě zmíněná zařízení – Domov pod hradem Žampach i Základní a Praktická škola Svítání z Pardubic nabízí svým klientům mnoho aktivit, setkávání, prožitků, pomocí kterých jim pomáhá dosáhnout vnitřního uvolnění, podporujících citový vývoj, rozvoj motorických schopnosti. Rozvíjející se řečové schopnosti zušlechťují osobnost a lépe napomáhají schopnosti vnímat umění, vedoucí k seberealizaci klienta, napomáhá k tomu, že si člověk daleko lépe uvědomí sebe sama.

Jana Zavřelová