Těmi, kdo pomyslnými klíči odemknou jeho brány, budou vedle ředitele léčebny MUDr. Václava Volejníka také Ing. Martin Diviš, ředitel pojišťovny Kooperativa, jejíž nadace pomáhá financovat provoz hipoterapie v léčebně a samozřejmě především známý botanik a dlouholetý „dobrý duch" arboreta Dr. Václav Větvička.

Součástí programu bude vedle letošního symbolického otevření parku i ukázka hipoterapie ve venkovní jízdárně a obvyklá procházka parkem s odborným komentářem V. Větvičky. Na tu naváže jeho autorské čtení s autogramiádou. Po celý den bude v areálu rovněž probíhat malý jarmark lidových řemesel. Program začíná ve 14. hodin.

Park a arboretum jsou nedílnou součástí Hamzovy léčebny od jejího založení, tedy již 113 let. Její zakladatel, profesor MUDr. František Hamza vytvořil lesopark kolem areálu sanatoria v prvním desetiletí dvacátého století s cílem zajistit svým svěřencům takové prostředí, které by mělo příznivý vliv na jejich zdravotní stav. I dnes je lesopark využívám především pacienty Hamzovy léčebny, ale mohou ho volně navštěvovat všichni, kdo mají rádi stromy a přírodu. V současné době park tvoří více jak 1430 kusů dřevin původem ze čtyřech světadílů. Pro veřejnost je Hamzův park a arboretum otevřen denně od 8 do 21 hodin.