Již dvanáctý ročník této akce nabídne návštěvníkům z řad veřejnosti opět setkání s dobrým duchem parku a odborným garantem jeho rozvoje, panem Václavem Větvičkou, který v Košumberku představí také svoji novou knihu „Pod dubem, za dubem".

Připravena je rovněž tradiční prohlídka parku s odborným výkladem a sázení nové jedle do Novosvětské zahrady parku. Návštěvníci si budou moci rozšířit svoje znalosti při dendrologickém zeměpisu, při kterém procestují všechny čtyři kontinenty, z nichž pocházejí dřeviny v Hamzově parku.

Vedle aktivit souvisejících s rozvojem Hamzova parku a arboreta je letos pro návštěvníky připraveno i jedno překvapení.

Po červencovém otevření pavilónu „I" čeká slavnostní uvedení do provozu i další budovu v léčebně, která letos prošla náročnou rekonstrukcí. Jedná se o objekt bývalé výtopny sloužící v Hamzově léčebně již delší dobu jako nouzová krytá jízdárna pro hipoterapii.

Díky finančním prostředkům poskytnutým společností Nadace Kooperativa se podařilo upravit vnitřní prostory jízdárny tak, aby poskytovaly při terapii odpovídající komfort koním i pacientům.

Program 12. Podzimního zavírání začíná v Konferenčním sále Hamzovy léčebny ve 14 hodin, vstup na akci je otevřený pro veřejnost a je zdarma.