Park, v němž se Hamzova léčebna rozkládá však mnoho dalších skvostů: „Veverky, které vesele skotačí v trávě nebo šplhají v rozverné honičce po kmenech stromů. Vděčného pozorovatele zaujmou i různě barvící se kaskády plodů mnoha kultivarů nejen hlohyně šarlatové, ale i dalších zajímavých keřů, které jsou spolu s nastupujícím podzimem obdařeny spoustou barevných nebo tvarově zajímavých plodů. I množství různých hub a drobných kvítků, nesměle vykukujících z trávy a něžně zdobících travní porosty,“ zve k romantické procházce Jana Zavřelová.