Jako první na místo dorazila místní jednotka hasičů. Ta hned začala se stavbou nafukovací norné stěny. O pár minut později přijeli hasiči ze Seče. Jednotka z Chrudimi přijela se speciálním zásahovým vozem určeným pro likvidaci nebezpečných látek s nutností dekontaminace a zamezení dalšího úniku.

Hasiči velmi pečlivě stavěli nafouknutím dvě norné stěny za pomocí stlačeného vzduchu v tlakových lahvích. Byli oblečeni v suchých oblecích do vody.

Stavění nebylo jednoduché, každé místo v řece má svůj specifický tok. Poté za pomocí elektrocentrály, čerpadla a hadic provedli zkušební odčerpání do nádob určených pro kontaminovanou vodu. Tím bylo taktické cvičení ukončeno.

Jednotky se přesunuly k místní hasičské zbrojnici. Tam se hasiči seznámili s vybavením speciálního vozu s přívěsem a vyměnili si zkušenosti. Uvnitř zbrojnice se pak konalo krátké vyhodnocení cvičení a následoval odjezd na své domovské základny.

Výstavba kanalizace v Ronově nad Doubravou
V Ronově nad Doubravou probíhá výstavba kanalizace

Zdeněk Sasín ml.