„Se zamrzajícími rybníky a dalšími vodními plochami přicházejí problémy, protože ne každý, kdo na zamrzlou plochu vstupuje, se předtím dostatečně přesvědčí o síle ledu. To znamená, že občas pod led někdo spadne a my si potřebujeme nacvičit taktiku, jak takového tonoucího člověka vytáhnout," vysvětlil Jan Kovář, zástupce velitele JSDH Topol.

Záchranu tonoucích z probořeného ledu procvičovali několik dní předtím také členové Vodní záchranné služby ČČK Chrudim. Jejich výcvik proběhl na zamrzlé hladině Sečské přehrady.

„V teoretické části výcviku jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi zamrzlých vodních ploch, záchrannými a ochrannými pomůckami, a záchrannými metodami na zamrzlé vodní ploše. V praktické části si pak každý vyzkoušel propadnutí ledem, metody sebezáchrany, osobní zásah a záchranu za pomocí záchranných pomůcek," uvedl předseda jednotky Lukáš Jambor.

Zarážející podle něj bylo chování veřejnosti. „Při praktické části procházelo okolo nás po zamrzlé ploše několik desítek osob, a to i přes naše varování před nedostatečnou tloušťku ledu, která v té době činila zhruba pět až šest centimetrů. Drtivá většina pokračovala, někteří se slovy, že tato tloušťka už jim stačí," kroutí hlavou Lukáš Jambor.