Zde je pár praktických rad od hasičů, jak se chovat při silném větru:

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Nezdržujte se v blízkosti větších stromů. Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny. Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení. Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte.

Nechoďte do lesa. Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu. Doma zavřete okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty. Pokud je váš život, popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

(vh)