Důležité rady od hasičů

Vyvézt vozidlo z garáže, doplnit pohonné hmoty a zaparkovat ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.

Připravte si i evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci.

Přestěhovat potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály ze zaplavených do výše položených míst nebo do vyšších pater budovy.

Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.

Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času.

Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody.

V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.

Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých.

Zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.

Evakuační pokyny pro obyvatelstvo

Vendula Horáková, HZS Pardubického kraje