Tak začalo další cvičení hasičů, při kterém trénovali především záchranu osob ve členitém, podzemním terénu. Budova Pekla je na to přímo ideální, neboť se skládá z celkem sedmi pater a klesá do hloubky dvanáct metrů.

1. STUPEŇ POPLACHU

Jak uvádí mluvčí hasičů Vendula Horáková, pracovníci recepce událost ohlásili na linku 150, Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje vyhlásilo 1. stupeň požárního poplachu a na místo byli povoláni profesionální hasiči z Hlinska a Chrudimi a dobrovolné jednotky z Krouny a Hlinska.

Velitel zásahu rychle zjistil, co se děje, a začal dávat rozkazy: „Ihned byla vytvořena průzkumná skupina hasičů, která v dýchacích přístrojích a vybavena přístrojem GAS-alert mikroklip pro měření množství nebezpečných látek, prověřila prohlídkový okruh," popisuje první okamžiky zásahu Vendula Horáková.

ŠŤASTNĚ NALEZENÍ

Jakmile k Peklu přispěchali další hasiči, ihned zformovali další průzkumné skupiny a vyrazili do podzemí. Podařilo se najít dva ztracence, kteří byli schopní chůze. Hasiči jim na tvář přitiskli takzvanou vyváděcí masku, se kterými opustili volnočasové centrum. Zbylí dva návštěvníci však na tom byli zle.

Bezvládná těla museli hasiči naložit na nosítka a vynést je na denní světlo do bezpečí. „Hasiči v průběhu cvičení prováděli měření přístrojem a zjišťovali nebezpečné koncentrace CO a CO2," doplňuje mluvčí hasičů.

Cvičení hasičů v PekleZdroj: HZS Pardubického kraje

Pohyb objektu, jakým je Peklo Čertovina je, vyžaduje pozornost. „Jsou umístěny vystavované předměty, podlahy a stěny nemají hladké povrchy. Stavební konstrukce jsou tvořeny dřevěnými nosníky a sloupy, kamenným zdivem a klenbami," popisuje úskalí, se kterými se zasahující hasiči museli potýkat, Vendula Horáková. Zábavní podnik neměl podle jejích slov izolaci proti spodní vody, vyvěrající voda je naopak začleněna do interiéru.

„Provedení cvičení mělo za cíl seznámit jednotky hasičů se stavbou a možnými riziky. Hasiči v dýchacích přístrojích nacvičovali záchranu osob z podzemních prostor Pekla, z nichž některé utrpěly úraz padajícími konstrukcemi a jiné osoby se nadýchaly jedovatých plynů.

Dalším cílem cvičení byl nácvik evakuace osob z ohroženého prostoru i zjištění dojezdových časů zasahujících jednotek, seznámení jednotek požární ochrany se stavbou a možnými riziky a zjištění průchodnosti a funkčnosti únikových cest a nouzového osvětlení," dodává Vendula Horáková.