Oficiální zahájení bylo po 18. hodině, kdy se slova ujal starosta sboru Josef Bíza. Přivítal všechny hosty a poté je vyzval, aby povstali a věnovali tichou vzpomínku těm, kteří už nejsou mezi námi.

Úvodem vystoupili mladí hasiči. Jednalo se o představení námětu od videoklipu skupiny Kabát ve veselejším provedení.

Dále byla přečtena zpráva o činnosti sboru za rok 2018. V tomto roce bylo 46 členů sboru a 22 dětí. V předchozím roce se uskutečnilo 15 společenských a kulturních akcí ve spolupráci s obecním úřadem. Bylo zakoupeno vybavení do jednotky jako radiostanice, dva nůžkové rozkládací stany a dále se bude vybavení rozšiřovat.

V roce 2018 pořádali hasiči akce jako valná hromada, dětský karneval, MDŽ, pálení čarodějnic, dětský den, taneční parket, dětské hasičské soustředění ve Zbýšově, halloween party, rozloučení s prázdninami, pouťová zábava, mikulášská nadílka, drakiáda, vánoční turnaj ve stolním tenise, vánoční posezení atd.

Následovalo přijetí nových členů do sboru, a to Milana Bačkory, Míly Svatkové a paní Kremeňové.

Dále bylo uděleno čestné uznání okresu Janu Kučerovi, Laďce Radilové a Veronice Jankové. Medaile svatého Floriana byla udělena Miloši Bačkorovi. Medaile za věrnost 10 let byly uděleny Jitce Vašíčkové a Ladislavu Miláčkovi, medaili za věrnost 40 let obdržel starosta sboru Josef Bíza, služebně nejstarší člen.

Dalším bodem byla diskuze, kde se slova ujali především pozvaní hosté. Radim Vašíček - velitel jednotky a starosta sboru Martin Tamchyna z SDH Třemošnice shrnuli celý rok a poděkovali za pozvání. Starosta SDH Ronov nad Doubravou ocenil práci hasičů a zmínil dobré vztahy mezi nimi. Všichni netrpělivě čekali, zdali se slova ujme nová starostka obce Lucie Vojtíšková, která byla pozvána jako zástupkyně úřadu. Bohužel ta se odmítla vyjádřit z toho důvodu, že je ve funkci nově. Po oficiálním ukončení výroční valné hromady byla pro hosty připravena večeře, poté následovala zábava a vystoupení živé kapely pana Vágnera.

Zdeněk Sasín ml.