Myšlenka založení Sboru dobrovolných hasičů v Nabočanech se počala naplňovat 27. ledna 1926, kdy tehdejší starosta obce František Pulpán obeznámil místní občany s nutností založení sboru. Následně 30. ledna téhož roku došlo k volbě prozatímního vedení sboru a tímto dnem se tedy začíná psát historie SDH v Nabočanech.