Rozšiřují se i dřevobrikety, pelety. Konzervativnější stále topí uhlím. Mnohdy se instalují různé druhy kamen pouze pro občasné přitopení s tím, že spotřebič plní i estetickou funkci v interiéru.

„Takový spotřebič ale ze své podstaty přináší závažná rizika. Jednak vyrábí teplo a hrozí požár. Hrozí ale i otrava jedovatými spalinami. Kritickým místem systému bývá vedle komína kouřovod. Spotřebič musí být připojen správným způsobem ke komínu, který zajistí bezpečný odvod a rozptyl spalin,“ uvádí Jan Novotný, vrchní komisař HZS Pardubického kraje.

„Připojit spotřebič lze pouze k vyhovujícímu komínu, tedy takovému, o kterém víme, že je vyhovující. Jediným dokladem o vyhovujícím stavu komína je zpráva o revizi spalinové cesty. Ta musí být vyhotovena okamžitě po zapojení spotřebiče a před jeho pravidelným užíváním,“ dodává Novotný. A to bez ohledu na stáří kamen, krbu, sporáku či komína. Před topením v novém krbu či v nově instalovaných kamnech či kotli musíme mít provedenou revizi komína s kladným výsledkem.

Formu a obsah určuje ČSN 73 42 01 1/2008, přílohy C a D. Když provádí instalaci kamen, krbu nebo kotle firma, musíme důsledně vyžadovat revizní zprávu spalinové cesty. Jen tak lze dodávku považovat za kompletní a spotřebič schopný bezpečného provozu. Důležité je i provádění pravidelné kontroly a čištění komína i kouřovodu. Tady se připravuje změna legislativy, brzy dojde k ukončení platnosti vyhlášky 111/1981 Sb. Povinost čištění a kontroly komína bude ale zachována.

Vendula Horáková,
mluvčí HZS Pardubického kraje