SDH Svratouch v současnosti čítá 91 členů. „Jejich nasazení je příkladné a v poslední době se nám ještě podařilo zvýšit účast našich hasičů v odborných školeních, ve strojnických zkouškách i ve výcviku s dýchací technikou," uvedl starosta SDH Jaroslav Sáblík.

Nejstarším svratoušským hasičem je v současné době třiaosmdesátiletý Jaroslav Gregor, který je členem již od roku 1958, avšak ve sboru nechybí ani mladá krev. „Obnovili jsme činnost kroužku mladých hasičů, z čehož máme velikou radost," popisuje aktuální stav starosta sboru Roman Sáblík.

UŽITEČNÁ SPOLUPRÁCE

Hasičům ze Svratouchu není na překážku ani dosud využívaný starší vozový park, neboť ten už byl, co se týče vnitřního vybavení, zásadně modernizován. Připravenost hasičů lze ostatně doložit třeba i nedávnou likvidací poměrně rozsáhlého požáru, který hrozil pohlcením obilného pole.

Příkladná je i spolupráce hasičů s obecním úřadem. Aby také ne, vždyť současný starosta Svratouchu Jiří Socha je sám dlouholetým hasičem a v nedávné minulosti dokonce působil jako starosta sboru!

„Hasiči jsou parta, na kterou se může starosta vždy spolehnout," předesílá Jiří Socha a dodává, že místní hasiči se výrazně podílejí i na organizaci nejrůznějších volnočasových aktivit, přičemž táhnou za jeden provaz s místními sokoly.

„Hasiči a sokolové tak například už dvanáct let pořádají společně maškarní průvody a společně se rovněž podílejí na organizaci pálení čarodějnic. Taková spolupráce je samozřejmě ke spokojenosti všech. Při akci, na kterou dorazí až tisícovka lidí, si hasiči i sokolové vydělají nějaké peníze a ve Svratouchu je zajištěna vítaná společenská činnost," doplnil Jiří Socha.