Hasičům přednášeli profesionální zdravotničtí záchranáři z Prahy, z Asociace dobrovolných záchranářů pod vedením hlavního instruktora Lukáše Tláskala. 

Během školení si hasiči zopakovali všeobecné znalosti o poskytování první pomoci, jak správě určit a vyhodnocovat situace, zvolit postup a taktiku zásahu a měli možnost zkusit v praxi masáž srdce a dýchání na figuríně. Ta následně přes připojený počítač vyhodnocovala kvalitu prováděné kardiopulmonalní resuscitace a výsledky byly průběžně zobrazovány přes projektor a každý si mohl podle grafu ověřit správnost postupu, zejména hloubku stlačení, frekvenci resuscitace a objem vdechnuteho vzduchu.

Následovala pak delší část praktického školení. Na živém figurantovi, který byl namaskovaný tak, že z rány realisticky proudila krev, si hasiči zkoušeli zastavení tepenného krvácení a jak správně postupovat při dalších stavech. Další částí bylo vyprošťování osob z auta.

Ve vozidle se nacházely dvě osoby s různými zraněními a hasiči museli zvolit správný postup a taktiku od zabezpečení vozidla, přes hodnocení stavu osob, jejich fixaci, stabilizaci a vyproštění. Celý postup byl kontrolován profesionálními záchranáři, kteří následně předali doporučení a rady jak správně postupovat.

Výcvik trval celý den a byl zajištěn v součinnosti Asociace dobrovolných záchranářů a Asociace velitelů JSDH. Praxe přinesla spoustu zajímavých zkušeností a dala možnost si vyměnit poznatky s profesionály, kteří následně předali rady, jak postupovat a na co se v budoucnu během výcviku zaměřit. Zdeněk Sasín ml.