Vsobotu 30. června proběhlo vDobříši Prezidentské kolo České hasičské jednoty vpožárním sportu. Zde se rozhodovalo o postupu družstev na Mistrovství republiky, kde spolu změří síly týmy zčeských a moravských hasičských jednot. Soutěžní klání začalo v9 hodin po nástupu požárních družstev.

Celé akce se zúčastnilo 8 nejlepších mužských týmů, kteří vzešly z župních postupových kol. Soutěžilo se ve třech disciplínách. A to vběhu jednotlivců na 100 m spřekážkami, ve štafetě družstev na 4 x 100 m spřekážkami a vpožárním útoku. Město Hlinsko zde reprezentovali dobrovolní hasiči zČeské hasičské jednoty Hlinsko. Již na začátku patřili mezi favority. To se také záhy potvrdilo, když po dokončení prvních dvou disciplín získali náskok vcelkovém součtu časů 7 vteřin. Odpoledne pak nejen diváci, ale i soutěžící netrpělivě očekávali start divácky nejatraktivnější disciplíny, jež se právem nazývá královská, a tou je požární útok. Ten mohl ještě pořádně zamíchat kartami. Již mnohokrát se o tom přesvědčilo nejedno družstvo. Ale tentokrát byl svatý Florián hlineckým nakloněn. I přes drobné chybičky se povedlo nastříkat vpotřebném čase a ČHJ Hlinsko zvítězila. Tím si zajistila postup na mistrovství ČR. Na druhém místě pak skončili hasiči zRadíče a třetí byly Opatovice.

"Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Byli to na jednotlivých postech Marek Kadlec (koš), Michal Kadlec (spoj savic), Tomáš Uher (stroj), Radek Šulc (béčka), Petr Menc (rozdělovač), Pavel Kadlec (levý proud), Jiří Unčovský (pravý proud), Michal Ročeň a Martin Seifert. Nad všemi závodníky zHlinska sotcovskou starostlivostí bděl vedoucí družstva a trenér vjedné osobě Jan Uher. Hlinečtí již tradičně poskytli nejvíce kvalifikovaných rozhodčích. Jim patří také poděkování za účast, neboť se ukázalo, že bez jejich obětavé pomoci by měli pořadatelé nemalé potíže. Byli to Ladislav Kropáček, Ladislav Kadlec, Vladimír Komínek, Milan Jindřichovský a Bedřich Adel," říkáMilan Jindřichovský, starosta sboru ČHJ Hlinsko

 

Všichni se již těší na republikové mistrovství, které se uskuteční vsobotu 8. září. To letos pořádá ČHJ Hlinsko na sportovním stadionu ve Skutči. "Věřím, že hlinecký sbor zužitkuje všechny své dosavadní pořadatelské zkušenosti, elán a zapálení pro věc a mistrovství republiky proběhne ke spokojenosti jak závodníků tak i diváků. Vtomto roce to bude po dětském mistrovství ČR již druhá akce tohoto rozsahu, kterou hasiči zČHJ Hlinsko pořádají," dodává Jindřichovský.