Dějištěm této práce se stala řeka Chrudimka. Hasiči na její hladině rozprostřeli nornou stěnu, která zahradí vodní tok a pomůže ropné látky zachytit.