Pozváni byli i významní hosté a hlavně ti, kteří se na výstavbě stanice jakkoli podíleli. Velkou zásluhu na zdárné výstavbě měl velitel stanice Bohuslav Šulc, který se věnoval stavbě se stoprocentním nasazením. Ve svém projevu neopomněl vzpomenout na dlouholetého hasiče a ředitele Františka Rulíka, nastínil i problémy s výstavbou a připomněl i těžké začátky.

Oslavy 20 let od založení hasičské slavnosti na SečiZdroj: HZS Pardubického kraje

Svou zásluhu na zdárném dokončení měl i tehdejší ředitel hasičů v Chrudimi a nynější náměstek krajského ředitele HZS Pardubického kraje Josef Jelínek. Na samé začátky vzpomněl i bývalý starosta Seče Lubor Schmitt. Pozdravit hasiče přijel také brigádní generál František Mencl, ředitel profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje. A na své začátky vzpomněl i bývalý příslušník sečské stanice a nynější příslušník generálního ředitelství HZS ČR Pavel Nepovím.

Od starosty města Seče Marcela Vojtěcha obdrželi hasiči na zdejší stanici prapor města Seče a nádherné hodiny s letopočtem 2016 a poděkování za skvělou a náročnou práci, kterou hasiči na stanici odvádějí. Brigádní generál František Mencl popřál všem hasičům pevné zdraví a šťastné návraty z výjezdů a své přání doplnil o plaketu HZS Královéhradeckého kraje, kterou věnoval stanici a předal současnému veliteli stanice Bohuslavu Šulcovi mladšímu. A nakonec hasičskou přilbu v podobě sladkého dortu pak sečští hasiči dostali od chrudimských kolegů. (vh)