Společné zázemí a volnočasové aktivity byly ale tím jediným, co děti obou sdružení sdílely. Samotný program si každé SDH sestavilo vlastní. Po ubytování a seznámení s pravidly chování dostaly děti prostor k adaptaci s prostředím. Hrály šipky, míčové hry apod. SDH Kněžice se bavilo hrou „krvavý koleno“. Programy obou družstev se pak protly ještě ve středu, kdy děti navštívilo koňské spřežení s kočárem. Jinak byl tento den vyhrazen pro návštěvy rodičů, večer si pak s nimi mohly děti opéct buřty.

V rámci soustředění Kněžičtí absolvovali soustředění na téma Pevnost Boyard. Děti se rozdělily do družstev jako Grouparmy, Unicorns, Fotbalisti, Hotwheels. Nechyběl ale ani výlet do obce, kde děti nakoupily pohledy pro rodiče, v rámci čtvrtečního výletního dne navštívilo SDH Kněžice aquapark v Kolíně a výstavu „živých“ dinosaurů ve Futuru. V pátek vrcholilo klání o poklad – družstvo SDH Kněžice se snažilo sesbírat co nejvíc indicií, které vymění za klíč k pokladu.

Třemošničtí malí hasiči například navštívili v úterý Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou, ve čtvrtek 21. základnu taktického letiště Čáslav. Děti nejvíce zaujalo biologicko-technické zabezpečení letiště, včetně prohlídky dravců s odborným výkladem letištních sokolníků. Díky opětovnému provozu mohly děti vidět ostrý výjezd letištních hasičů. Ti jim ukázali technické zázemí stanice.

Slunné odpoledne strávilo třemošnické družstvo na raftu na místním rybníce. V pátek pak proběhlo soutěžní klání mezi modrým a červeným týmem, odpoledne byly slavnostně vyhlášeny výsledky, předány medaile a diplomy pro vítěze jednotlivých disciplín.

Týdenní soustředění hezky shrnula jedna z účastnic, Verča (13): „Soustředění jsem si hodně užila. Je tady hezké prostředí. Mohla jsem poznat mnoho nových kamarádů a zase po roce vidět naše skvělé vedoucí.“ Domů se děti vracely plny zážitků. „Děti jsou spokojeny a my také. Jsem rád, že se soustředění obešlo bez větších úrazů,“ říká Martin Radil, vedoucí sdružení SDH Kněžice.

A co se líbilo nejvíc? „Nejvíc se mi líbily koně, asi. Tobogán byl taky super a koupil jsem si malý traktůrek,“ říká Rudík (7) z Kněžic.   Zdeněk Sasín ml.