Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) se konalo ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby (CHS) ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje a technici CHS ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje a hasičů techniků CHS Hasičského záchranného sboru podniku Synthesia Pardubice a Paramo Pardubice.

Letos se chemici opět zaměřili na problematikou drogové kriminality. Seznámení s uvedenou problematikou a možnými riziky při provádění zásahu v ilegálních varnách pervitinu nebo pěstírnách konopí provedl zástupce TOXI týmu PČR. Dále se diskutovalo o zdravotních rizicích při vystavení hasičů zplodinám hoření a činnosti při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci.

Ilustrační foto
Záchranáři budou lépe připraveni na krizové situace

„Jako každoročně si i tento ročník chemici procvičili některé postupy potřebné při zásazích na nebezpečné látky. Ukázky nebezpečných reakcí některých chemických látek (samozápalné látky, možnosti výbuchu apod.) a jejich působení na biologický materiál jako každoročně provedli kolegové – chemici ze Střední průmyslové školy chemické. Ve spolupráci s kolegy s Institutu ochrany obyvatelstva nechybělo ani letošní rok procvičení postupů při události s výskytem zdrojů ionizujícího záření. Chemici si prakticky si vyzkoušeli detekci a identifikaci průmyslových a bojových chemických látek. Dále se seznámili se s postupy při odběru plynných vzorků,“ upřesňuje Petr Kožený z oddělení IZS a technické služby HZS Pardubického kraje.

Ani letošní ročník nechyběly praktické ukázky. Chemici se seznámili s vybavením potápěčské skupiny HZS Královéhradeckého kraje a HZS Pardubického kraje pro práci v kontaminovaných vodách a dále s vybavením Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Kolegové s HZS Pardubického kraje provedli seznámení s novinkami a taktickými postupy při práci s termokamerami. Zajímavá byla pro chemiky ukázka možností velitelsko – spojového automobilu HZS Pardubického kraje, protože koordinace a informační podpora je na místě zásahu na nebezpečné látky klíčová.

Ilustrační foto
Cyklobusy budou letos vyjíždět až do konce září