Ač malý hasičský sbor, nezaostává za ostatními v pomoci při mimořádných událostech. Hasiči se například hned na začátku pandemie koronaviru zapojili do rozvozu zdravotnického materiálu nemocnicím Pardubického kraje, spolu se Sborem dobrovolných hasičů (SDH) Stolany pomohli s organizací humanitární sbírky pro Ukrajinu.

„Hledáme nové příležitosti, jak zapojit všechny sousedy z obce. Pomáháme například s obnovou polních cest a úklidem prostranství. Obec se každoročně rozrůstá o další nové domy a obyvatele. To klade velké požadavky na velikost a kvalitu veřejného prostoru,“ uvedl náměstek starosty SDH Sobětuchy Vladimír Kosina.

„Naneštěstí zemědělská krajina, která obec obklopuje, prošla kolektivizací a je v ní zachováno jen málo krajinotvorných prvků. Náš spolek vnímá obnovu polních cest jako příležitost pro změnu v krajině, ale i zapojení nově příchozích spoluobčanů do života obce i do našeho spolku,“ doplnil Kosina.

Výsadbou stromů hasiči symbolicky navazují na starou tradici, která se datuje už od dob Marie Terezie. Ona a její syn Josef II. ve svém požárním řádu ukládají za povinnost vysazovat v obcích listnaté stromy, tak aby jejich koruny bránily šíření požárů. Postupem času přestala být tato praxe potřebná, a tak se na ni pozapomnělo.

„Stromů si však my hasiči vážíme z mnoha jiných důvodů i dnes, a proto bychom měli využít každou příležitost k jejich výsadbě. Letos na jaře jsme pomohli s obnovou polní cesty Sobětuchy – Stolany a na podzim plánujeme druhou etapu s názvem Honzíkova jedlá cesta, kdy tuto polní cestu osadíme plodícími keři a stromy. Tento náš projekt podpoří Nadace Via částkou dvacet tisíc korun,“ popsal Kosina.

Ilustrační foto
Našla jsem na sídlišti dva tisíce korun, oznámila osmiletá holčička policistům

O tom, že se hasiči o stromy dobře starají, svědčí příběh lípy, který začal před pěti lety. Z původního téměř staletého stromu odebrali několik řízků. Jeden z nich dospěl ve stromek, ze kterého se nyní mohou obyvatelé Sobětuch opět radovat – v jeho cévách teče stejná míza jako v původní lípě.

Foto: SDH SobětuchyFoto: SDH SobětuchyZdroj: SDH Sobětuchy

S hasičským hnutím se pojí i sport. V zimě se ve sboru objevila nová iniciativa – otužování. Skupinka nadšenců, která se stále rozšiřuje, pořádá pravidelné otužování v Pouchobradském rybníku a o druhém lednovém dni dokonce uspořádala s chrudimskými otužilci společný ponor.

S nástupem jara začala příprava na soutěž v požárním útoku. Členové družstva zatím trénují na travnaté ploše za obecním úřadem, ale už se těší na nové sportoviště u obecního úřadu, kde architektonická studie počítá i s potřebami hasičského sportu a výcviku.

„Spolupráce s obcí se slibně rozvíjí ke vzájemnému prospěchu. Obec má vlastní jednotku požární ochrany, která dostane zázemí v podobě nové hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo pamatuje i na spolkovou činnost. Já se nejvíce těším na plánovaný první hasičský ples v novém sále dostavěného obecního úřadu,“ dodal Kosina.