„S hrabátkem prý přijedou až v úterý. Nechápeme to, vždyť jde o obrovské množství vody, která teče vniveč,“ divili se lidé shromáždění u hydrantu. Provozovatelem vodovodu je Vodárenská společnost a.s. Chrudim. Její ředitel Roman Pešek na otázku Deníku odpověděl, že havárii nešlo okamžitě řešit.

„Museli jsme čekat na vytýčení ostatních sítí, bez toho bychom je mohli přetrhat. Bohužel do toho přišel prodloužený víkend, takže práce začaly až v úterý ráno. Ano, optimální to není, ale urychlit to nešlo. Zásah bude větší, než jsme čekali, navíc musíme odstranit zákaly na větvi do Hrochova Týnce,“ uvedl Roman Pešek.

Stanovisko Vodárenské společnosti Chrudim

Ve čtvrtek podvečer 2.6.2020 jsme obdrželi informaci o „výtoku“ vody z ochranného hydrantového poklopu v obci Trpišov. Nutno podotknout, že se nejednalo o výtok vody z nadzemního hydrantu, ale z hydrantu podzemního.

Na základě této informace byla ještě týž den provedena kontrola tohoto stavu. Při kontrole byl zjištěn velmi malý výtok vody v odhadovaném množství cca 2 m3/den – bohužel nebyla provedena fotografická dokumentace.

V pátek 3.6.2020 byly rozeslány na správce podzemních sítí naše požadavky na vytýčení podzemních sítí - elektrický kabel byl vytýčen ještě v pátek, bohužel plynovod byl vytýčen až dnes ráno.

Bez vytýčených sítí nesmíme opravu provést neboť například poškození plynovodu se klasifikuje jako obecné ohrožení a je sankcionováno vysokými pokutami ze strany státních orgánů. 

Protože bylo v pátek 3.6.2020 nutno provést i jiné (důležitější) zásahy na vodovodních sítích (odkalování přivaděče pro Hrochův Týnec, aj.), a protože nebylo dokončeno vytýčení všech podzemních sítí , bylo rozhodnuto o provedení opravy v úterý 7.7.2020, což se také stalo.