Vyřešení 16 let trvajícího sporu státu s Ludmilou Havránkovou o pole pro dostavbu dálnice D11 před Hradcem závisí jen na tom, zda farmářka začne komunikovat a vláda v pondělí stanoví náhradní termín pro podpis dohod.

Ty měly být podepsány ve čtvrtek, Havránková však ten den ráno vzkázala, že onemocněla a do Prahy nepřijede. A od té chvíle nezvedá telefony. Čtvrtek byl přitom poslední termín pro podpis dohod, pak měla vláda zahájit vyvlastňování farmářky. Úředníci neuspěli ani s návrhem, že by za farmářkou do Plačic na předměstí Hradce se smlouvami přijeli. Vláda, která už je v demisi, se nakonec rozhodla věnovat problému v pondělí ještě jednou.

„Zdravotní stav paní Havránkové zatím neumožňuje stanovit náhradní termín podpisu,“ vzkázal včera její právník Pavel Černohous.

Dálnice končí v polích tři kilometry před městem a auta pozemky Havránkové objíždějí po úzkých okreskách.

Havránková? Je stále „nezvěstná“

Začíná reálně hrozit, že de facto hotová smlouva mezi státem a farmářkou Ludmilou Havránkovou, s níž obě strany souhlasily, stejně jako řada předcházejících dohod opět ztroskotá.

A tentokrát z tak prostého důvodu, jakým je zdravotní indispozice farmářky. Ta ve čtvrtek, kdy měla dohody podepsat, přestala úplně komunikovat, takže nelze stanovit ani náhradní termín podpisu. Právě čtvrtek byl přitom posledním termínem, vláda už je navíc v demisi.

Nekomunikace farmářky je těžko vysvětlitelná. Poté, co se z podpisu dohod na poslední chvíli omluvila, nezvedá ani telefony. Podle jejího právníka Pavla Černohouse se přitom z vyšetření v nemocnici vrátila do domácího léčení.

Její sestra Jaroslava Štrosová, se kterou spoluvlastní jeden z pozemků potřebných pro dostavbu D11 u Hradce, se včera rozhodla jednat na vlastní pěst. Po svém synovi – právníkovi navrhla sestře, že jí svůj podíl buď daruje, nebo dohodu nakonec se státem podepíše separátně.

První variantu, převod podílu Štrosové na Havránkovou před podpisem dohody, ministerstvo dopravy odmítlo kvůli administrativní náročnosti a zdržení při přepracovávání smluv. Je tak možné, že Štrosová svou část dohod podepíše v pondělí v Praze, kde se problému bude vláda opět věnovat. Postoj Havránkové je ve hvězdách.

Podle dohod měla farmářka za své tři hektary dostat stejnou plochu polí, za dalších 70 hektarů, jež má v pronájmu, jiných 130 hektarů s předkupním právem. A k tomu finanční dorovnání rozdílu tržních hodnot pozemků ve výši 20 milionů korun.