Havrani se například už dávno naučili vybírat odpadky z odpadkových košů, a to dokonce i z těch, jež mají otvor na boku. Poukazují na to opakovaně například lidé žijící v sídlišti U Stadionu.

Někteří si myslí, že havranů v Chrudimi dál přibývá. Je to ale pravda? Podle Kateřiny Mrózkové, vedoucí oddělení přírodního prostředí, tomu tak není.

„Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích každoročně provádí sčítání populace havranů. Z dlouhodobých výsledků vyplývá, že počty havranů na území města postupně klesají, letos bylo napočítáno přibližně čtyři sta hnízdících párů na celém území města včetně lokality parku Střelnice. Pro úplnost: Zhruba před deseti lety bylo na území města více než sedm set hnízdících párů," vysvětlila Kateřina Mrózková.