Povzbudil studenty, některým již mohl i gratulovat. Doprovodila ho starostka města Magda Křivanová, která je absolventkou této školy. Poté hejtman odjel do pivovaru Rychtář, kde se mimo jiné vyrábí i polotmavý 12 % ležák Hejtman. Část produkce je vyrobena speciálně pro Pardubický kraj. „Stěžejní program se odehrával dopoledne, kdy jsem jednal se starostkou města a místostarostou Pavlem Šotolou o plánech města a kdy jsem se také setkal se zástupci Mikroregionu Hlinecko a ředitelkou Souboru lidových staveb Vysočina. Informace pro mne byly velmi zajímavé a mnoho věcí jsme si mohli říct a vysvětlit,“ řekl Ivo Toman.