Vedení Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje společně jednala v Lázních Bělohrad na Jičínsku. Hejtmani a radní mluvili o evropských dotacích a vývoji financování krajů po roce 2013, o krajských rozpočtech či o vývoji ve zdravotnictví.

„Shodli jsme se na tom, že kraje by měly co nejlépe využít stávající systém získávání dotací z Evropské unie. Rok 2013 bude znamenat mnoho změn v investiční politice regionů,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Podle hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka Česká republika po roce 2013 získá výrazně méně financí z fondů Evropské unie než dosud. V ideálním případě bude čerpat 70 procent současného objemu.

„Regiony by se v budoucnu měly zaměřit na posilování investic do vědeckých inovací a zvyšování ekonomické efektivity. Díky tomu pak budou kraje schopné generovat peníze v době, kdy už dotace z Evropské unie dostávat nebudou,“ řekl hejtman Martínek. Evropské peníze jsou pro kraje a jejich investice životní nutností.

Vedení krajských samospráv ze severovýchodu Čech probralo i problematiku krajských rozpočtů a jejich vzájemného srovnání, vývoj ve zdravotnictví či sportovních a společenských akcích, na kterých se budou regiony v budoucnu podílet.

Hejtmani také diskutovali o připravovaném modelu konkurenceschopnosti regionů, který hodlají kraje použít ke snížení rozdílů mezi vysoce, středně a méně rozvinutými regiony v České republice. Podle hejtmanů by se měla po roce 2013 zvýšit konkurenceschopnost regionů.

„Neexistuje univerzální řešení. Aby byla pomoc účinná, musí být šitá na míru danému území,“ řekl Martínek, který byl za Asociaci krajů ČR nominován hlavním vyjednavačem s Evropskou komisí v otázkách financování projektů od roku 2014.

Zatímco například Praha je se svým hrubým domácím produktem (HDP) ve výši 172 procent průměru EU šestým nejbohatším regionem Unie, HDP většiny ostatních českých krajů se pohybuje kolem 60 procent.

(red, kim)