První služba dvoučlenné hlídky proběhla v noci. „Význam vidíme především v oblasti prevence. Není úkolem strážníků, aby plnili městskou kasu vybranými pokutami,“ uvádí zdejší starosta Aleš Jiroutek. „První pořádková pokuta musela být přesto udělena. Služba ale proběhla vcelku v klidu,“ dodává starosta.

Strážníci neprocházeli v noci neznámým terénem. „Riziková místa jsme s nimi předem prošli, upozornili jsme je na nejčastější problémy,“ uvádí starosta města Aleš Jiroutek. Mužům v uniformách je před odchodem do ulic jasné, na co se mají zaměřit. Vedení města jim totiž vymezuje konkrétní úkoly pro jejich práci.