Do poslední chvíle se věnoval práci pro město. Ještě v sobotu se podílel na organizaci Evropského dne kulturního dědictví a v neděli zakončil výstavu obrazů Zdeňka Sigmunda na Staré radnici. Bohužel to byla jeho poslední výstava, kterou připravil,“ uvádí Výborný.

Václav Janata patřil ke znalcům Městce i 'Městečáků', jako kronikář měl přehled o dění ve městě a okolí jistě v posledních padesáti letech. „Spolupracoval i se zdejší základní školou, dětem předával informace o historii a vývoji města i o významných osobnostech. Jeho vyprávění spojené s promítáním diapozitivů je i pro mě dodnes nezapomenutelné,“ vzpomíná Výborný. S Václavem Janatou se mohou lidé rozloučit při bohoslužbě v kostele svatého Bartoloměje zítra v 15 hodin.