Ve městě nyní, po zavedení nových technologií, vytřídili o více než polovinu větší množství plastů či bio odpadů. Město rozdalo obyvatelům 400 zahradních kompostérů a spustilo adresné třídění odpadu. Většina domácností dostala ke své původní nádobě na směsný komunální odpad ještě další tři o objemu 120 litrů. Lidem se díky tomu podstatně zvýší komfort při třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa. A tím, že systém není anonymní, tak se lidé chovají k odpadům zodpovědněji.

Lidé dostali nové popelnice a odpadovou kartu.Zdroj: ArchivRadnice také zavedla moderní evidenční systém – ten umí evidovat všechny druhy odpadu. Může tak přesně sledovat množství vytříděného směsného odpadu, papíru, plastu i bio odpadu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů. Domácnosti dostaly kartičku s přiřazeným QR kódem. Když občané přinesou na sběrný dvůr odpad, obsluha ho zváží, naskenuje kód přiřazený danému odpadu. Dvě pípnutí terminálu přinesou všechny podstatné informace – kdo a kdy jaký odpad donesl a kolik ho bylo.

Celkem šlo o více než 1500 kartiček. Díky tomu budou mít zástupci města větší přehled o odpadech. „Máme radost z toho, že díky těmto novinkám vzrostl zájem občanů o odpadové hospodářství města,“ vysvětlil starosta města Josef Kozel s tím, že kromě úspor, které modernější odpadové hospodářství přinese, bude i vstřícnější k životnímu prostředí.

Filip Poštulka