Program oslav je bohatý. Začnou v pátek v podvečer oficiálním zahájením a koncertem Banjo Bandu Ivana Mládka a jeho komiků. Ještě předtím vystoupí místní kapela Wječná žízeň. V heřmanoměsteckém kině se už odpoledne odehraje přednáška Františka Pleskota, který povypráví o historii města. V biografu bude rovněž k vidění výstava fotografií.

Sobota začne v devět hodin zahájením městských trhů a koncertem kapely Živaňanka. Po desáté bude pokřtěna nová kniha „Heřmanův Městec slovem a obrazem", projevy pronesou starosta města Josef Kozel a hosté oslav. Vystoupí místní pěvecké sbory Vlastislav a Písnička, zahraje country kapela Úlet nebo rocková kapela Lef de Bard a zpěvačka Markéta Maky Zdeňková.

V programu oslav nebude chybět vystoupení dětí z místních mateřských škol a „základky", diváky jistě potěší i divadelníci ze souboru Heřmani. Večer si jistě své příznivce najde Bohuš Matuš a jeho hosté Leona Šenková, Petr Hora a další.

Celý program heřmanoměsteckých oslav najdete na webu města, ale i na stránkách Chrudimského deníku, který je mediálním partnerem městských slavností. 

Trhy se připomínají již v roce 1545. Na přímluvu Zigmunda Anděla vydal král Ferdinand I. Na hradě Pražském v neděli před narozením P.Marie městečku Heřmanovu Městci tré jarmarků s 8 dny pořád jdoucími.

Na žádost Vilíma z Oprštorfu, ministra v království Českém, císař Rudolf II., v pondělí r. 1579, privilegium císaře Ferdinanda I. Heřmanoměsteckým na tři jarmarky dané, změnil tak, aby odbýval se první jarmark na vlnu v sobotu po Velké noci, druhý v pondělí po sv. Bartoloměji a třetí na den Všech Svatých. Týdenní trhy odbývaly se každé pondělí.

Od r. 1597, bývaly v Městci i trhy koňské a vybíralo se clo a mýto. Toto právo vymohl na císaři Rudolfovi Fridrich ze Žerotína pro zlepšení poměrů ve městě. V té době se již městem táhla veliká silnice a v branách města byly tři mostky, které časté opravy potřebovaly.