Do širšího povědomí Chrudimáků se doktor Charvát zapsal především jako význačný regionální historik, autor mnoha článků a publikací na téma regionální historie a jako aktér poutavých přednášek. Jeho zájmem byla rovněž památková péče, na niž bedlivě dohlížel a nezřídka její úroveň neváhal kritizovat. „Dílo i život doktora Charváta vypovídá o neobyčejném sepětí s naším městem a ryzím, upřímném vztahu k jeho historii. Z jeho díla je pro mne nezastupitelná kniha Stará Chrudim, z níž často čerpám a nedám na ni dopustit,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Historie i hudba

Z dalšího díla JUDr. Charváta můžeme zmínit publikace J. Ressel a Chrudim; Taneční produkce a hudba v Chrudimi; Chrudimské pohlednice; Hudební Chrudim nebo množství novinových článků v Budovateli a Našem Chrudimsku, mnoho desítek příspěvků publikovaných v Chrudimských vlastivědných listech (např. seriál Zmizelá Chrudim nebo články o chrudimských tiskařích a rodině dr. K. Pippicha) a také články v Chrudimském vlastivědném sborníku.

JUDr. Jiří Charvát se narodil dne 19. ledna 1915 ve Skutči v rodině právníka JUDr. Františka Charváta, zemřel 13. dubna 1998 ve svých 83 letech.

Hrob této chrudimské osobnosti na Olšanských hřbitovech v Praze je ve vlastnictví města Chrudim. Na stejné nekropoli se rovněž nachází hrob jednoho z vůbec nejvýznamnějších rodáků Chrudimi, kulturně a společensky významné osobnosti Jana Nepomuka Štěpánka, jehož místo posledního odpočinku má město v adopčním nájmu.

Město pravidelně pečuje o několik dalších hrobů svých významných osobností na chrudimských hřbitovech, a to prostřednictvím Technických služeb. Je to hrob např. malíře Františka Müllera, hrob dr. Pippicha, koncertní pěvkyně Marie Musilové, skladatele Aloise Hniličky, starosty Františka Wagnera a dalších.