Velký zájem byl o sadbu ovocných keřů a stromků, nabízených zpravidla v cenách od 100 do 200 korun.