Nejhorší je situace na Novohradce, kde platí stav ohrožení, tedy III: povodňový stupeň. Hladina v 7. 40 hodin vystoupala na 231 centimetrů, nejhorší situace je na horním toku po potok Žejbro. Neprůjezdná je silnice v Radimi, zaplavené jsou Bližňovice. Špatná je situace mezi Dvakačovicemi a Vejvanovicemi.

Situaci sledujeme..