Uvedené zásady doposud neměly písemnou podobu, takže redakční rada měsíčníku se při rozhodování o zařazení či nezařazení jednotlivých příspěvků opírala jen o úvahy plynoucí ze zavedené praxe.

Podle místostarosty Aleše Nunváře by nabízené příspěvky neměly být politickými agitacemi, ale měly by se týkat konkrétních aktivit města, jeho projektů či záměrů. „Opozice může mít na věci jiný názor, ale my jí ten prostor chceme dát,“ říká místostarosta a sám připouští, že situace se časem může změnit. Dnešní koalice by pak byla opozicí a přesto by se jistě chtěla vyjadřovat k nejrůznějším záležitostem.

Starosta města František Pilný říká, že zveřejněny budou opravdu všechny příspěvky, které se budou držet nově jednoznačně formulovaných zásad. „Jsem proti cenzuře a myslím si, že se za nás nestane, že bychom bezdůvodně nějaký článek zastupitelům neuveřejnili,“ ujišťuje starosta.

Podle vedení radnice je možné, že se Chrudimský zpravodaj časem dočká změn. Například ve své grafické podobě, nebo v odlišném řazení jednotlivých témat a rubrik. Starosta říká, že ve hře by mohl být například i takový model, kdy by byly v tiskovině předem vyčleněny stránky určené přednostně jen k publikování opozičních názorů. Takový prostor by pak redakční rada mohla zaplnit jinými materiály pouze tehdy, pokud by opozice žádné vlastní články nedodala.

Ve stávající redakční radě Chrudimského zpravodaje najdeme opoziční zastupitele i dnes. Jde konkrétně o Petra Řezníčka (SNK-ED) a Pavla Kobetiče (ODS).