Každý účastník hlasování bude mít k dispozici dva kladné hlasy a jeden hlas záporný. Kladné hlasy mohou být rozloženy mezi jednotlivé finální projekty, ale mohou být stejně tak přiřazeny oba k jednomu projektu. Záporný hlas může hlasující udělit projektu, který nechce podpořit. Udělení záporného hlasu není povinné.

Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, kam bude část veřejného rozpočtu investována. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu města. To na podporu projektů vyčlenilo milion korun.