Před pár dny začala oprava střechy a krovů v klubu Agora ve Štěpánkově ulici, který provozuje občanské sdružení Šance pro tebe. Spolu s jejím ředitelem Milanem Štorkem jsme prošli přes vyklizené první patro a vylezli až na půdu. V matném světle jsme spatřili poškozené a provizorně opravené trámy, které si o zásah tesaře přímo říkají.

Oprava s sebou přinese zateplení domu a snížení provozních nákladů. Díky rekonstrukci se odhalí původní malované stropy a trámy, kterými se dům může chlubit. Má to však i své nevýhody. „Horní místnosti nyní minimálně rok nebudeme moci využívat. Ale město Chrudim nám vyšlo vstříc a v tuhle chvíli máme část zaměstnanců umístěnou v budově bývalého centra Kopretina v Revoluční ulici. Spodek domu zůstane funkční, byla to naše podmínka. Jsme vázaní k našim dárcům, a tak budeme pokračovat," řekl Milan Štorek.

Podle vedoucího městského odboru investic Petra Peciny se oprava rozdělí do dvou etap a rozhodně nebude jednoduchá. Střecha domu je spojená se stropem, což velmi komplikuje opravářské práce. Proto byla rekonstrukce rozdělena do dvou částí. V první fázi se vymění střešní krytiny a příští rok dojde na opravdu samotných stropů. První etapu rekonstrukce, která by měla skončit do tří měsíců, hradí město Chrudim, které je i vlastníkem domu. Finance jsou čerpány ze státní podpory z Programu regenerace městských památkových zón na rok 2012. Počítá se s částkou zhruba 2 250 000 Kč, jež se do dvou fází opravy rozdělí zhruba rovným dílem.

(lv)