Nová organizace

Změny však budou jen postupné, neboť ve stávající smlouvě s firmou Scolarest je zakotvená roční výpovědní lhůta. Hlinečtí radní ji vypověděli už v červenci. Zastupitelé na svém posledních zasedání schválili zřízení nové příspěvkové organizace nazvané Školní jídelna Hlinsko a odsouhlasili také znění zřizovací listinu této organizace.

Stejný komfort

„Zkušenosti z jiných měst regionu, například z Poličky, Slatiňan nebo Skutče, jsou dokladem, že vlastní příspěvková organizace města dokáže zajišťovat stravovací služby žákům minimálně ve stejné kvalitě jako externí subjekt, a to i při zachování provozního komfortu uživatelů. Výrazným přínosem tohoto modelu je možnost účinnější kontroly a vlivu na přípravu a následně i na samotný stravovací proces," říká Miroslav Krčil.

Podle něj Hlinsko na provoz školní jídelny před rokem 2010, když byla ještě pod taktovkou města, doplácelo necelých 750 000 korun, což je zhruba stejná částka, jakou i nyní přispívá soukromé firmě.

Podobné náklady

Ve školní jídelně v ulici Ležáků a výdejně v Máchově ulici se nyní stravuje na 750 dětí i dospělých a jejich počty klesly za posledních pět let o necelou čtvrtinu. Tuto ztrátu by vedení radnice chtělo změnit a znovu do jídelny přilákat nové strávníky, aby se tak snížila výše příspěvku na udržení této služby. Starosta Krčil mluví i o možné úspoře nákladů v podobě přímé kontroly nad spotřebou energií.

Oslovení ředitelé hlineckých škol, jejichž děti se v jídelně stravují, rozhodnutí města zatím nijak nekomentují. „Špatně se to hodnotí, nevíme, jak to bude vypadat dál. Nějaké drobné nedostatky u stávajícího provozovatele byly, ale rozhodně tu nepanovala nějaká velká nespokojenost," říká například ředitel ZŠ Ležáků Tomáš Louda. „Zatím nemáme co srovnávat," dodává jeho kolega, ředitel ZŠ Resselova Petr Culek.