Přesněji řešeno, ne zrušit, ale „optimalizovat činnost“, jak zní moderní a eufemizující termín. Podle hlineckého starosty Miroslava Krčila se tím však zdejší finanční úřad změní v pouhou podatelnu se dvěma pracovníky.

„Tato podatelna má fungovat dva dny v týdnu. Zamýšlené opatření se tedy prakticky rovná zrušení finančního úřadu,“ řekl Krčil.

To jde podle jeho slov „proti zájmům více 21 tisíc občanů našeho regionu a podnikatelských subjektů, které zde působí. Bylo by to zrušení další služby občanům a to je pro nás zcela nepřijatelné!“

Vedení celého svazku obcí Mikroregionu Hlinecko se už obrátilo na prezidenta, vládu, ředitelství státní finanční správy i poslance z regionu s žádostí o zastavení celého procesu „optimalizace“.

„Model nazývaný '2+2' znamená zajištění provozu pracoviště jen v pondělí a ve středu, a to dvěma pracovníky. Příslušný správce daně, který jediný má přesný přehled o daňových povinnostech daného subjektu, k dispozici nebude. Návštěva finančního úřadu se tak omezí pouze na odevzdání daňového přiznání či hlášení. Nebude zde ani prostor pro poskytnutí jakékoli konzultace s vyplněním formulářů. Mimo úřední dny nebude ani možné jakýkoli formulář odevzdat,“ tvrdí předseda mikroregionu, starosta Svratouchu Jiří Socha.

Vedení finanční správy zatím o „optimalizaci“ poboček nerozhodlo. Proti se bouří starostové všech dotčených obcí.

V současnosti je v Česku 201 finančních úřadů. Podle správy jich máme nejvíc, a to 20,5 na jeden milion obyvatel. Slovensko má podle správy na milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko osm a z ostatních států třeba Dánsko 5,5 pracovišť na milion obyvatel.