Ve výběrovém řízení na stavební část revitalizace památkové zóny Betlém se utkalo několik firem.

Zpoždění stavebních prací nemění nic na skutečnosti, že se vítězem stala stavební společnost RENOS. Firma zrealizuje rekonstrukci několika domů včetně zanedbaného domu č. p. 178, který město získalo darem před osmi lety. Stejně tak na rekonstrukci čeká dům s popisným číslem 165. Revitalizace financovaná z evropských fondů za více než 41 milionů korun zahrnuje i výstavbu informačního centra včetně veřejných toalet a navazujících ploch.

Informační centrum města Hinska bude přemístěno do domu čp. 561. Vznikne v něm i stálá expozice masopustních obchůzek. Výměny se dočká šindelová krytina na domku základní umělecké školy. „Doba realizace je plánována na třináct měsíců. Druhá část projektu bude řešena až po vydání stanoviska Regionální rady ROP NUTS II Severovýchod, která nyní kontroluje výběrové řízení. Předpokládaná cena dosáhne zhruba osmnácti milionů korun,“ řekla starostka Hlinska Magda Křivanová.

Druhá část projektu počítá s vybudováním odpočinkové zóny a parku v prostranství před Orlovnou, rekonstrukcí komunikací a historického mostku přes Chrudimku, doplněním historické zeleně a městského mobiliáře, pořízením zastřešeného pódia, vybudováním letního amfiteátru, nového informačního systému a instalací kamerového systému.

Betlém v domku č. p. 362 až do 12. června hostí výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko. Nápaditá dílka vytvořená různými technikami jistě stojí za zhlédnutí.

(rl, ron)