Na základě shody všech členů zastupitelského klubu Koalice pro Pardubický kraj a po projednání s koaličními partnery budou 9. prosince dovoleni na místa radních po Miloslavu Macelovi a Petru Šilarovi dva noví představitelé Koalice pro Pardubický kraj.

Pro gesci sociální oblasti to bude dlouholetý starosta Svitav a bývalý senátor Jiří Brýdl, pro neziskový sektor se stane novým radním místostarosta Hlinska Pavel Šotola, který po Petru Šilarovi nastoupil na uvolněný krajský mandát.

Zeptali jsme se hlineckého Pavla Šotoly, s jakými cíli a představami se chce své nové funkce ujmout.

„Neziskový sektor je oblast s velkým celospolečenským významem, vždyť jenom v Pardubickém kraji je asi pět tisíc neziskových organizací. Nejde přitom pouze o neziskovky v sociální oblasti. Řada jich působí v kultuře, ve sportu, ve volnočasových aktivitách, jsou to hasiči, jindy zas lidé působící například v oblasti ekologie a ekologické výchovy. Troufnu si říci, že s neziskovkami už přišel do styku každý. Neziskový sektor je navíc zdrojem řady pracovních příležitostí,“ předesílá Šotola.

„Podporu neziskovek vidím ve třech rovinách. První je přímá finanční podpora formou grantů, druhým pilířem má být podpora poradenství a vzdělávání pracovníků neziskovek tak, aby si dokázali poradit v nejrůznějších situacích. Za důležitou ale považuji také osvětu o činnosti neziskovek mezi veřejností,“ doplnil Šotola.

Kraj bude mít dva nové radní Jiřího Brýdla a Pavla Šotolu

Pardubice – Dva nové členy bude mít Rada Pardubického kraje. Ve vedení kraje totiž končí Miloslav Macela a Petr Šilar. Oba jsou členy Koalice pro Pardubický kraj.

Na uvolněná místa nastoupí bývalý dlouholetý starosta Svitav Jiří Brýdl, který bude po Macelovi radním pro sociální oblast, a místostarosta Hlinska Pavel Šotola. Ten bude po Šilarovi radním pro neziskový sektor, zároveň také obsadí mandát v krajském zastupitelstvu, který Petr Šilar uvolnil po svém zvolení do senátu.

„V senátu bych se rád zabýval problematikou venkova. Tomuto tématu jsem se věnoval už jako krajský radní,“ pravil Petr Šilar (na snímku).

Oba noví radní věří, že jim v nových funkcích pomohou jejich zkušenosti.

„Položil jsem si otázku, zda jsem pro práci radního v sociální oblasti dostatečně kompetentní. To samozřejmě ukáže až čas, ale jako starosta Svitav jsem v této oblasti získal nějaké zkušenosti. Zásadním úkolem je získat prostředky z Evropské unie,“ konstatoval Jiří Brýdl.

„S neziskovými organizacemi jsem už pracoval na místní úrovni jako místostarosta Hlinska,“ nechal se slyšet Pavel Šotola. (dub)