S daněmi opatrně

„Byli jsme střízliví v položce daňového výnosu. Je lépe, když počítáme s nižší částkou, než ve skutečnosti bude," řekla starostka Hlinska Magda Křivanová. V rozpočtu na letošní rok se počítá i s penězi, které by mělo Hlinsko získat díky zákonu o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům. „Měli bychom dostat sedmnáct a půl milionu korun. Ale vzhledem k tomu, že nikdo neví, jak to všechno dopadne, držíme se při zemi a v rozpočtu počítáme s částkou šest milionů korun," vysvětlila starostka.

Pokud by stát skutečně převedl na účet Hlinska plnou částku, vedení města už ví, jak s penězi naložit. Už nyní má vypracovaný seznam ulic, které už dlouhou dobu volají po opravě. Jde především o silniční komunikaci vedoucí ke sjezdovce, Smetanovu ulici nebo lávku v místní hlinecké části Blatno.

Zateplení a bazén

V investičních položkách schváleného rozpočtu je na prvním místě rekonstrukce zateplení budovy Mateřské školy v ulici, na které je potřeba deset milionů korun. Město už na tuto potřebnou věc získalo dotaci. Další investiční akcí podpořenou dotační injekcí je instalace solárního systému do krytého plaveckého bazénu. V současné době je objekt zásobován teplem ze tří plynových kotlů, což je finančně nákladné. Přechodem na sluneční energii by Hlinsko mělo ušetřit až čtvrt milionu korun ročně. „Součástí přechodu na solární systém musí být rekonstrukce střechy objektu. Vnitřní práce už byly zahájeny," dodala Magda Křivanová.