Už dva týdny je město a jeho okolí zásobováno vodou z Havlíčkova Brodu a Čertoviny. Hamerská přehrada už jako zdroj neslouží, což mnozí lidé nesou nelibě. Nemohou si dosud zvyknout na tvrdou vodu, která jim nyní teče z kohoutků. Navíc se před několika dny objevily problémy s dodávkou, které s přechodem na novou vodárenskou soustavu nesouvisí, ale mnoho lidí rozzlobily.

Více minerálních látek

„Při rekonstrukci vodovodního řadu na pivovarské louce docházelo občas k přerušení dodávky vody nebo snížení tlaku. K tomu se navíc v noci z pátku na sobotu přidala havárie na tomto řadu. Došlo k rozpojení potrubí a velkému úniku vody. Ráno do sedmi hodin netekla vůbec a poté měla nějakou dobu nízký tlak. V žádném případě však tato havárie nesouvisí s přechodem na havlíčkobrodskou vodu,“ informuje náměstek ředitele akciové společnosti Vodárenská Chrudim Petr Kavalír.

Starostka Hlinska Magda Křivanová vyslechla ke kvalitě vody už mnoho připomínek. „Lidé nadávají na tvrdost vody, na čaji se jim prý dělají šedé povlaky a ve varných konvicích se tvoří vodní kámen. Když přestávala navíc voda místy téct, vyslechla jsem řadu rozčílených ohlasů,“ potvrzuje starostka.

Voda, která teď Hlineckým teče z kohoutků, je skutečně naprosto odlišná od té, na kterou byli po mnoho let zvyklí. Může to potvrdit i náměstek Vodárenské Chrudim Petr Kavalír, který v Hlinsku žije. „Ano, rozdíl je to velký. Voda z Hamerské přehrady byla vzhledem ke svému původu měkká. Ta z Havlíčkova Brodu ale oproti ní obsahuje mnohem více minerálních látek – vápníku a hořčíku. Co se týče usazování vodního kamene, doporučuji odběratelům, aby používali změkčovací prostředky do myček a praček. Zdroj vody se změnil na základě rozhodnutí představenstev vlastníka i provozovatele vodovodu, a odběratel nemá pravděpodobně možnost toto změnit,“ dodává Petr Kavalír.

Deset chemikálií

Úpravna v Hamrech už nezásobuje Hlinsko a okolí. Bude ještě nějakou dobu udržována v provozuschopném stavu, ale s její rekonstrukcí společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim v nejbližší době nepočítá.


Od 3. června teče odběratelům z kohoutku voda z Havlíčkova Brodu. Náklady spojené s tímto řešením se odhadují na půl milionu korun ročně. „Prosím, srovnejte tyto náklady s investičními výdaji na rekonstrukci úpravny ve výši 90 až 100 milionů Kč. Rekonstrukce by samozřejmě podstatně zvýšila i výrobní náklady – přibližně o pět korun na kubík vody,“ uvádí ředitel společnosti VaK Chrudim Josef Hrad. Provozovatel podle jeho slov průběžně sleduje kvalitu dodávané vody, to mu ostatně nařizuje zákon. „Týdně jsou zpracována vyhodnocení, která předáváme i na Městský úřad v Hlinsku,“ pokračuje Josef Hrad, který často slýchá, že VaK připravil občany Hlinska i místní firmy o dobrou vodu.

„Na úpravně v Hamrech se dávkovalo deset druhů chemikálií, aby voda splňovala parametry. Úprava byla finančně i technologicky velmi náročná a modernizací by došlo k dalšímu růstu nákladů. Podzemní voda takovou úpravu nepotřebuje. To, že je tvrdší, s sebou nese srážení vodního kamene. Na nutných investicích v pivovaru a mlékárně vyvolaných touto změnou se naše společnost podílela,“ argumentuje Josef Hrad.

Další informace najdete ZDE POD TÍTMO ODKAZEM.